Paramedic


Idź do treści

Menu główne:


Samoobrona

Dzialalnosc > "By inni mogli zyc"- szkolenia dla ludnosci


Coraz większa brutalizacja życia społecznego w naszym kraju, prowadzi niestety do wzrostu zagrożenia wobec osób.
Niestety mieszkańcy naszego kraju coraz częściej czy to z przekazów medialnych, czy w trakcie koleżeńskich czy rodzinnych spotkań i rozmów dowiadują się o zachowaniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia.
Szczególnie osoby pełniące pracę w bezpośrednim otoczeniu petentów (np. taksówkarz, listonosz, pracownik ochrony fizycznej, pracownik socjalny, ratownik medyczny i inni) ze względu na z zasady obcy sobie teren realizacji zadań oraz z uwagi na potencjalnie największe ryzyko kontaktu z agresywnym petentem lub zagrażającym im osobom postronnym, stanowią grupę największego ryzyka w kontekście zamachu na życie i zdrowie. Ale także każdy inny obywatel może być w sytuacji zamachu na życie i zdrowie.
Logicznym więc i zasadnym jest odpowiednie- profesjonalne przygotowanie do sytuacji, w której zagrożona jest osoba.
Jednocześnie szkolenie z zakresu samoobrony w sytuacji zidentyfikowanych zagrożeń jest przejawem nowoczesności i profesjonalizmu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracowników

Celem naszego szkolenia jest zapoznanie kursantów z podstawowymi technikami samoobrony, podstawowym aspektami środowiska prawnego stosowania technik samoobrony, podstawowymi elementami taktyki bezpiecznego wykonywania zadań w aspekcie zagrożenia bezprawnym atakiem na życie i zdrowie oraz wykorzystywane mienie.


Naszym celem jest upewnienie się, czy osoby uczestniczące w szkoleniu przyswajają i zapamiętują wiedzę oraz praktyczne umiejętności w stopniu, który pozwoli im działać prawidłowo w trakcie rzeczywistych zagrożeń życia i zdrowia.
Dlatego tylko u nas, każdy kursant szkoli się na sprzęcie przez cały czas kursu wykorzystując maksymalnie czas szkoleniowy.

Czas szkolenia to 32 godziny, 4 dni.
Grupa szkoleniowa liczy 12 osób.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Środowisko prawne stosowania technik samoobrony,
 • Obrona konieczna,
 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
 • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej,
 • Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.


Techniki samoobrony :

Podstawy samoobrony

 • Bloki,
 • Ciosy,
 • Kopnięcia.


Obrona przed duszeniem

 • Obronaprzed duszeniem z przodu,
 • Obrona przed duszeniem z tyłu,
 • Obrona przed duszeniem z boku,
 • Obrona przed duszeniem z zastosowaniem klamry z przodu,
 • Obronaprzed duszeniem z zastosowaniem klamry z tyłu.


Obrona przed obchwytem za tyłów

 • Obrona przed obchwytem za tułów z przodu,
 • Obrona przed obchwytem za tułów z tyłu,
 • Obrona przed obchwytem za tułów z boku.


Obrona przed chwytami za ręce

 • Obrona przed chwytami za jedną rękę, jedną i dwoma rękami,
 • Obrona przed chwytami za dwie ręce, dwoma rękami.


Obrona przed chwytami za nogi

 • Obrona przed chwytami za nogi z przodu,
 • Obrona przed chwytami za nogi z tyłu,
 • Obrona przed chwytami za ubranie,
 • Obrona przed chwytami ubranie z przodu jedną i dwoma rękami,
 • Obrona przed chwytami za ubranie z tyłu jedną i dwoma rękami.


Obrona przed ciosem ręką

 • Obrona przed ciosem ręką z góry,
 • Obrona przed ciosem ręką z boku,
 • Obrona przed ciosem ręką z przodu,
 • Obrona przed ciosem ręką z dołu.


Obrona przed kopnięciem

 • Obrona przed kopnięciem z przodu (niskim, średnim wysokim),
 • Obrona przed kopnięciem z boku (niskim, średnim wysokie).


Obrona przed atakiem pałką, kijem, pałką teleskopową

 • Obrona przed atakiem pałką, kijem, pałką teleskopową z góry,
 • Obrona przed atakiem pałką, kijem, pałką teleskopową z boku.


Obrona atakiem przed nożem

 • Obrona przed atakiem nożem z góry,
 • Obrona przed atakiem nożem z boku,
 • Obrona przed atakiem nożem z dołu.


Obrona przed atakiem szantażem krótka bronią palną

 • Obrona przedatakiem szantażem krótka bronią palną z przodu ( głowa, korpus),
 • Obrona przed atakiem szantażem krótka bronią palną z tyłu ( głowa, korpus),
 • Obrona przed atakiem szantażem krótka bronią palną z boku ( głowa, korpus).Taktyka bezpiecznego wykonywania zadań w aspekcie zagrożenia bezprawnym atakiem na życie i zdrowie

 • Łączność i komunikacja ze służbami ratunkowymi,
 • Topografii miejsca zdarzenia w kontekście ewentualnego zagrożenia,
 • Liczba i charakterystyka osób znajdujących się na miejscu zdarzenia w kontekście ewentualnego zagrożenia,
 • Lokalizacja i charakterystyka przedmiotów znajdujących się na miejscu zdarzenia w kontekście ewentualnego zagrożenia,
 • Taktyczne ustawienie pojazdu w miejscu działań,
 • Taktyczne wysiadanie z pojazduw rejonie potencjalnie niebezpiecznym,
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna między członkami , petentemoraz osobami z poza zespołu,
 • Zamach,
 • Odparcie zamachu,
 • Ewakuacjaz rejonu zagrożonego zamachem.


Scenki sytuacyjne ( cztery)

 • Podziała ról,
 • Realizacja i rejestracja scenki,
 • Analiza scenki w określonych obszarach,
 • Kasowanie zarejestrowanej scenki.


Certyfikat ukończenia kursu " Samoobrona" wydawany na okres 1 roku.

Wiedza i umiejętności zanikają w krótkim czasie 3–6 miesięcy dlatego nasza oferta nastawiona jest na częstsze szkolenia, za które pobieramy minimalną opłatę 250 zł od osoby.

O Firmie | Aktualnosci | Referencje | Dzialalnosc | E-learning | Pierwsza Pomoc | Kadra | " Quick Reaction Rescue - Paramedic " | Galeria | Linki | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego