Paramedic


Idź do treści

Menu główne:


Samoobrona

Dzialalnosc > Szkolenia Sektor Publiczny > Bezpieczenstwo

Coraz większa brutalizacja życia społecznego w naszym kraju, prowadzi niestety do wzrostu zagrożenia wobec osób.
Niestety mieszkańcy naszego kraju coraz częściej czy to z przekazów medialnych, czy w trakcie koleżeńskich czy rodzinnych spotkań i rozmów dowiadują się o zachowaniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia.
Szczególnie osoby pełniące pracę w bezpośrednim otoczeniu petentów (np. taksówkarz, listonosz, pracownik ochrony fizycznej, pracownik socjalny, ratownik medyczny i inni) ze względu na z zasady obcy sobie teren realizacji zadań oraz z uwagi na potencjalnie największe ryzyko kontaktu z agresywnym petentem lub zagrażającym im osobom postronnym, stanowią grupę największego ryzyka w kontekście zamachu na życie i zdrowie. Ale także każdy inny obywatel może być w sytuacji zamachu na życie i zdrowie.
Logicznym więc i zasadnym jest odpowiednie- profesjonalne przygotowanie do sytuacji, w której zagrożona jest osoba.
Jednocześnie szkolenie z zakresu samoobrony w sytuacji zidentyfikowanych zagrożeń jest przejawem nowoczesności i profesjonalizmu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracowników

Celem naszego szkolenia jest zapoznanie kursantów z podstawowymi technikami samoobrony, podstawowym aspektami środowiska prawnego stosowania technik samoobrony, podstawowymi elementami taktyki bezpiecznego wykonywania zadań w aspekcie zagrożenia bezprawnym atakiem na życie i zdrowie oraz wykorzystywane mienie.


Naszym celem jest upewnienie się, czy osoby uczestniczące w szkoleniu przyswajają i zapamiętują wiedzę oraz praktyczne umiejętności w stopniu, który pozwoli im działać prawidłowo w trakcie rzeczywistych zagrożeń życia i zdrowia.
Dlatego tylko u nas, każdy kursant szkoli się na sprzęcie przez cały czas kursu wykorzystując maksymalnie czas szkoleniowy.

Czas szkolenia to 32 godziny, 4 dni.
Grupa szkoleniowa liczy 12 osób.

Zakres szkolenia obejmuje:
Środowisko prawne stosowania technik samoobrony
Obrona konieczna
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

Techniki samoobrony :

Podstawy samoobrony
Bloki
Ciosy
Kopnięcia

Obrona przed duszeniem
Obronaprzed duszeniem z przodu
Obrona przed duszeniem z tyłu
Obrona przed duszeniem z boku
Obrona przed duszeniem z zastosowaniem klamry z przodu
Obronaprzed duszeniem z zastosowaniem klamry z tyłu

Obrona przed obchwytem za tyłów
Obrona przed obchwytem za tułów z przodu
Obrona przed obchwytem za tułów z tyłu
Obronaprzed obchwytem za tułów z boku

Obrona przed chwytami za ręce
Obronaprzed chwytami za jedną rękę, jedną i dwoma rękami,
Obrona przed chwytami za dwie ręce, dwoma rękami,

Obrona przed chwytami za nogi
Obrona przed chwytami za nogi z przodu,
Obrona przed chwytami za nogi z tyłu,
Obrona przed chwytami za ubranie
Obrona przed chwytami ubranie z przodu jedną i dwoma rękami,
Obrona przed chwytami za ubranie z tyłu jedną i dwoma rękami,

Obrona przed ciosem ręką
Obrona przed ciosem ręką z góry,
Obrona przed ciosem ręką z boku,
Obrona przed ciosem ręką z przodu,
Obrona przed ciosem ręką z dołu,

Obrona przed kopnięciem
Obrona przed kopnięciem z przodu (niskim, średnim wysokim)
Obrona przed kopnięciem z boku (niskim, średnim wysokie)

Obrona przed atakiem pałką, kijem, pałką teleskopową,
Obrona przed atakiem pałką, kijem, pałką teleskopową z góry,
Obrona przed atakiem pałką, kijem, pałką teleskopową z boku,

Obrona atakiem przed nożem
Obrona przed atakiem nożem z góry
Obrona przed atakiem nożem z boku
Obrona przed atakiem nożem z dołu

Obrona przed atakiem szantażem krótka bronią palną
Obronaprzedatakiem szantażem krótka bronią palną z przodu ( głowa, korpus)
Obrona przed atakiem szantażem krótka bronią palną z tyłu ( głowa, korpus)
Obrona przed atakiem szantażem krótka bronią palną z boku ( głowa, korpus)


Taktyka bezpiecznego wykonywania zadań w aspekcie zagrożenia bezprawnym atakiem na życie i zdrowie
Łączność i komunikacja ze służbami ratunkowymi,
Topografii miejsca zdarzenia w kontekście ewentualnego zagrożenia,
Liczbai charakterystyka osób znajdujących się na miejscu zdarzenia w kontekście ewentualnego zagrożenia,
Lokalizacja i charakterystyka przedmiotów znajdujących się na miejscu zdarzenia w kontekście ewentualnego zagrożenia,
Taktyczne ustawienie pojazdu w miejscu działań,
Taktyczne wysiadanie z pojazduw rejonie potencjalnie niebezpiecznym,
Komunikacja werbalna i niewerbalna między członkami , petentemoraz osobami z poza zespołu,
Zamach,
Odparcie zamachu,
Ewakuacjaz rejonu zagrożonego zamachem

Scenki sytuacyjne ( cztery)
Podziała ról,
Realizacja i rejestracja scenki,
Analiza scenki w określonych obszarach,
Kasowanie zarejestrowanej scenki


Certyfikat ukończenia kursu " Samoobrona" wydawany na okres 1 roku.

Wiedza i umiejętności zanikają w krótkim czasie 3–6 miesięcy dlatego nasza oferta nastawiona jest na częstsze szkolenia, za które pobieramy minimalną opłatę 250 zł od osoby.
O Firmie | Aktualnosci | Referencje | Dzialalnosc | E-learning | Pierwsza Pomoc | Kadra | " Quick Reaction Rescue - Paramedic " | Galeria | Linki | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:

  • Samoobrona
  • BHP

Powrót do treści | Wróć do menu głównego