Paramedic


Idź do treści

Menu główne:


Resuscytacja Osoby Doroslej

Dzialalnosc > Szkolenia Sluzby Mundurowe > MedyczneSzkolenie "Resuscytacja Osoby Dorosłej" mające na celu rozpropagowanie wśród funkcjonariuszy służb mundurowych postawy czynnej w czasie gdy u poszkodowanego występuje stan zagrożenia życia.
Profesjonalne przygotowanie funkcjonariusza do sytuacji, w której zagrożone jest życie ludzkie jest przejawem nowoczesności i profesjonalizmu.


Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość ludzi nie potrafi udzielać pierwszej pomocy, pomimo zaliczenia obowiązkowych zajęć w trakcie kursu dla kandydatów na funkcjonariuszy, kierowców czy podczas szkoleń "Pierwszej Pomocy" w ramach BHP.
Zajęcia z pierwszej pomocy kojarzą się nadal z godzinami nudnych wykładów, popartymi jedynie filmem sprzed kilkunastu lat. Efektem jest to, że po ukończeniu kursu ludzie boją się pomagać ofiarom nieszczęść i nie potrafią reagować w sytuacjach zagrożenia życia i/lub zdrowia.

Naszym celem jest upewnienie się, czy osoby uczestniczące w szkoleniu przyswajają i zapamiętują wiedzę oraz praktyczne umiejętności w stopniu, który pozwoli im działać prawidłowo w trakcie rzeczywistych zagrożeń życia i wpłynie na poprawę przeżywalności poszkodowanych.
Dlatego tylko u nas, sprzętem najwyższej jakości możemy przekazać wiedzę w teorii i zaraz po każdym etapie przećwiczyć ją w praktyce. U nas, każdy kursant szkoli się na manekinie przez cały czas kursu wykorzystując maksymalnie czas szkoleniowy. W razie wątpliwości zawsze można zapytać instruktora, który wyjaśni je dokładnie. Przez ostatnie lata przeszkoliliśmy ponad 2.000 osób. Liczba ta wciąż rośnie ponieważ rośnie świadomość i potrzeba wiedzy na temat pierwszej pomocy. Nikt z nas nie wie kiedy może ona się nam przydać.

Grupy szkoleniowe to maksymalnie 10 osób.

Czas szkolenia to 2 godziny, ale naszym atutem jest to, iż kursant podczas wykładu odrazu ćwiczy ponieważ ma fantom przed sobą.

Zakres szkolenia obejmuje:
Zapoznanie z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Czynniki ryzyka związane ze środowiskiem i poszkodowanym w trakcie wykonywania RKO.
Rozpoznanie zatrzymania krążenia na podstawie oceny przytomności, udrożnienia dróg oddechowych i oceny oddechu.
Rozpoznanie nieprawidłowych oddechów jako oznak zatrzymania krążenia u nieprzytomnej, niereagującej osoby.
Prawidłowe wezwanie Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Prawidłowe wykonanie ucisków klatki piersiowej oraz zastępczych oddechów ratowniczych.
Wykorzystanie Automatycznych Defibrylatorów AED.
Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Postępowanie w zadławieniu.
Sytuacje szczególne.

Certyfikat ukończenia kursu " Resuscytacja Osoby Dorosłej" wydawany na okres 2 lat- zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2010 oraz Ministerstwem Zdrowia.

Wiedza i umiejętności z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych zanikają w krótkim czasie 3–6 miesięcy dlatego nasza oferta nastawiona jest na częstsze szkolenia, za które pobieramy minimalną opłatę 40 zł od osoby.


O Firmie | Aktualnosci | Referencje | Dzialalnosc | E-learning | Pierwsza Pomoc | Kadra | " Quick Reaction Rescue - Paramedic " | Galeria | Linki | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego