Paramedic


Idź do treści

Menu główne:


Resuscytacja Dziecka

Dzialalnosc > "By inni mogli zyc"- szkolenia dla ludnosci


Szkolenie "Resuscytacja Dzieci" mające na celu rozpropagowanie wśród obywateli postawy czynnej w czasie gdy u poszkodowanego występuje stan zagrożenia życia u dzieci.


Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość ludzi nie potrafi udzielać pierwszej pomocy, pomimo zaliczenia obowiązkowych zajęć w trakcie kursu dla kandydatów na kierowców czy podczas szkoleń "Pierwszej Pomocy" w ramach BHP.
Zajęcia z pierwszej pomocy kojarzą się nadal z godzinami nudnych wykładów, popartymi jedynie filmem sprzed kilkunastu lat. Efektem jest to, że po ukończeniu kursu ludzie boją się pomagać ofiarom nieszczęść i nie potrafią reagować w sytuacjach zagrożenia życia i/lub zdrowia.

Naszym celem jest upewnienie się, czy osoby uczestniczące w szkoleniu przyswajają i zapamiętują wiedzę oraz praktyczne umiejętności w stopniu, który pozwoli im działać prawidłowo w trakcie rzeczywistych zagrożeń życia i wpłynie na poprawę przeżywalności poszkodowanych.
Dlatego tylko u nas, każdy kursant szkoli się na manekinie przez cały czas kursu wykorzystując maksymalnie czas szkoleniowy.

Grupy szkoleniowe to maksymalnie 10 osób.

Czas szkolenia to 2 godziny, ale naszym atutem jest to, iż kursant podczas wykładu odrazu ćwiczy ponieważ ma fantoma przed sobą.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Zapoznanie z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Podstwawowej Opieki Zdrowotnej.
 • Różnice w budowie anatomicznej oraz fizjologii pomiędzy dorosłymi a dziećmi.
 • Czynniki ryzyka związane ze środowiskiem i poszkodowanym w trakcie wykonywania RKO.
 • Rozpoznanie zatrzymania krążenia na podstawie oceny przytomności, udrożnienia dróg oddechowych i oceny oddechu.
 • Rozpoznanie nieprawidłowych oddechów jako oznak zatrzymania krążenia u nieprzytomnej, niereagującej osoby.
 • Prawidłowe wykonanie ucisków klatki piersiowej oraz zastępczych oddechów ratowniczych.
 • Prawidłowe wezwanie Zespołów Ratownictwa Medycznego.
 • Wykorzysztanie Automatycznych Defibrylatorów AED.
 • Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Postępowanie w zadławieniu.
 • Sytuacje szczególne.


Certyfikat ukończenia kursu " Resuscytacja Dzieci" wydawany na okres 2 lat- zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2010 oraz Ministerstwem Zdrowia.

Wiedza i umiejętności z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych zanikają w krótkim czasie 3–6 miesięcy dlatego nasza oferta nastawiona jest na częstsze szkolenia, za które pobieramy minimalną opłatę 40zł od osoby.
O Firmie | Aktualnosci | Referencje | Dzialalnosc | E-learning | Pierwsza Pomoc | Kadra | " Quick Reaction Rescue - Paramedic " | Galeria | Linki | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego