Paramedic


Idź do treści

Menu główne:


Pierwsza Pomoc

Dzialalnosc > Szkolenia Sektor Publiczny > Medyczne


Szkolenie "Pierwsza Pomoc" mające na celu rozpropagowanie wśród pracowników sektora publicznego postawy czynnej w czasie gdy u poszkodowanego występuje stan zagrożenia życia i/lub zdrowia.
Profesjonalne przygotowanie pracowników do sytuacji, w której zagrożone jest życie ludzkie jest przejawem nowoczesności i profesjonalizmu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracowników.


Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość ludzi nie potrafi udzielać pierwszej pomocy, pomimo zaliczenia obowiązkowych zajęć w trakcie kursu dla kandydatów na kierowców czy podczas szkoleń "Pierwszej Pomocy" w ramach BHP.
Zajęcia z pierwszej pomocy kojarzą się nadal z godzinami nudnych wykładów, popartymi jedynie filmem sprzed kilkunastu lat. Efektem jest to, że po ukończeniu kursu ludzie boją się pomagać ofiarom nieszczęść i nie potrafią reagować w sytuacjach zagrożenia życia i/lub zdrowia.

Naszym celem jest upewnienie się, czy osoby uczestniczące w szkoleniu przyswajają i zapamiętują wiedzę oraz praktyczne umiejętności w stopniu, który pozwoli im działać prawidłowo w trakcie rzeczywistych zagrożeń życia i wpłynie na poprawę przeżywalności poszkodowanych.
Dlatego tylko u nas, każdy kursant szkoli się na manekinie przez cały czas kursu wykorzystując maksymalnie czas szkoleniowy.

Grupy szkoleniowe to maksymalnie 10 osób.

Czas szkolenia to 6 godzin.
Naszym atutem jest to, iż kursant podczas wykładu odrazu ćwiczy ponieważ ma fantoma przed sobą.

Zakres szkolenia obejmuje:
Zapoznanie z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Podstwawowej Opieki Zdrowotnej.
Różnice w budowie anatomicznej oraz fizjologii u dzieci i dorosłych
Czynniki ryzyka związane ze środowiskiem i poszkodowanym w trakcie wykonywania Pierwszej Pomocy.
Rozpoznanie zatrzymania krążenia na podstawie oceny przytomności, udrożnienia dróg oddechowych i oceny oddechu.
Rozpoznanie nieprawidłowych oddechów jako oznak zatrzymania krążenia u nieprzytomnej, niereagującej osoby.
Prawidłowe wezwanie Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Prawidłowe wykonanie ucisków klatki piersiowej oraz zastępczych oddechów ratowniczych.
Wykorzysztanie Automatycznych Defibrylatorów AED.
Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Postępowanie w zadławieniu.
Postępowanie w wypadku zdarzeń drogowych.
Postępowanie w urazach( rany,oparzenia, odmrożenia,złamaniach, zwichnięciach i skręceniach).
Postępowanie podczas ataku drgawek, bólu w klatce piersiowej, duszności, cukrzycy.
Sytuacje szczególne.

Certyfikat ukończenia kursu " Pierwszej Pomocy" wydawany na okres 2 lat- zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2010 oraz Ministerstwem Zdrowia.

Wiedza i umiejętności z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych zanikają w krótkim czasie 3–6 miesięcy dlatego nasza oferta nastawiona jest na częstsze szkolenia, za które pobieramy minimalną opłatę 110zł od osoby.
O Firmie | Aktualnosci | Referencje | Dzialalnosc | E-learning | Pierwsza Pomoc | Kadra | " Quick Reaction Rescue - Paramedic " | Galeria | Linki | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego